Προσφορά!

Διεθνής Κώδικας Σημάτων

. 2.80

Μέγεθος
Μέγεθος
Μέγεθος
0.00
Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο Διεθνής Κώδικας Σημάτων – ΔΚΣ είναι ένα βιβλίο που παρέχει τρόπους και μέσα επικοινωνίας σε περιστάσεις, οι οποίες σχετίζονται ουσιαστικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτήν, ειδικά όταν παρουσιάζονται γλωσσικές δυσχέρειες ή δυσχέρειες επικοινωνίας.