Σημαία Φιλικής Εταιρείας

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Σημαία Φιλικής Εταιρείας