Σημαία του Υπουργού Ναυτικού της Ελλάδος (1914-1924)

Εκκαθάριση

Περιγραφή

ημαία του Υπουργού Ναυτικών Υποθέσεων του Βασιλείου της Ελλάδας, όπως ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαΐου 1914