Σημαία της Πολεμικής Αεροπορίας (1973-1978)

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Το ελληνικό πολιτικό αεροπορικό σήμα (1935-1978), που χρησιμοποιήθηκε επίσης ως Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (1973-1978),