Σημαία του Γκάντσντεν

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης.