Σημαίατου Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού (μοτίβο του 1914)

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Σημαία του Ελληνικού Ναύαρχου σε ναυτικό πλοίο, όπως ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Μαΐου 1914 (μοτίβο του 1914)